מלכויות זכרונות ושופרות

מלכויות זכרונות ושופרות

תפילת "מלכויות זכרונות ושופרות, הנאמרת בראש השנה, היא מיוחדת במינה. דוגמאות נוספות למבנה משולש כמו כאן, שמראות דבר יסודי ביהדות, ובעולם בכלל.

הרב שמעון קליין | אלול תשס"ב