מלכויות זכרונות ושופרות

ה' אורי וישעי - זה ר"ה

ראש השנה הינו יום הדין מדוע אם כן נקרא בשם אורי? במלכויות זיכרונות ושופרות אנו מחזקים את שלושת העיקרים באמונתנו.

הרב דוד דב לבנון | תש"ס