דרשו ה' בהמצאו

מלכויות, זכרונות ושופרות

הרב דוד חי הכהן | אלול תש"ע