עניני החג

סוכות- חותמו של מהלך

שלושת הרגלים מהלך אחד המתחיל ביציאת ישראל בפסח כלידה, בשבועות קבלת תורה כגיל הנעורים ובעקבות השבר עושים תשובה באלול ואחרי שהגענו לשיא של קרבת ה' ביוה"כ אנו מגיעים לתכלית להכניס את הקדושה למציאות- בסוכות. ומתוך כך אנו חווים את השמחה.

הרב יוחאי פרלמן | י"ז תשרי תשפ"א