עניני החג

החידוש בסוכת אנשי כנסת הגדולה

הסוכה היא דוגמה למצווה שבעבר היו לה פירושים רבים, שבזמן עזרא ונחמיה אוחדו למצווה המעשית המוכרת לנו.

הרב אליקים לבנון | תשרי תשע"ה