עניני החג

סוכת שלום עולמי

מהי השייכות המיוחדת של אומות העולם לסוכות? מה בין מצוות יישוב הארץ לחג הסוכות? על צדדיו השונים של החג ומצוותיו.

הרב שלמה בן חמו | תשרי תשס"ז