עניני החג

מצוות חג הסוכות

מצות עשה לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות. מצות עשה לישב בסוכה בשבעת ימי החג. מצות עשה ליטול בחג הסוכות ארבעת המינים.

הרב שמואל הולשטיין | י"ד בתשרי תשס"ז