אור פני מלך

החזרה אל סוכות המדבר

חג הסוכות אינו בא להזכיר מאורע ספציפי, אלא מחזיר אותנו אל תקופה; תקופת הנדודים במדבר. חזרה זו מבהירה לנו, שאנו שייכים אל מציאות גבוהה יותר של חיים רוחניים ובלתי תלויים.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ה