עניני החג

יעקב אבינו וחג הסוכות

ישנו קשר מיוחד בין יעקב לחג הסוכות! כיצד ובמה זה מתבטא במהלך חייו? עיון ע"פ הפסוקים, וע"פ הזוהר.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"ב