הסוכה והלכותיה

הכוונה בישיבה בסוכה, ודין 'עובר לעשייתן' בברכת 'לישב בסוכה'

במצוות סוכה במיוחד הטור אומר שאדם צריך לכוון מדוע יושבים בסוכה - להתמלא בביטחון ואמונה שה' מקיף אותנו מכל כיוון ומשגיח עלינו. לדעת הרמב"ם יש לשבת מיד אחרי ברכת "לישב בסוכה" כדי שיהיה עובר לעשייתן, ולדעת הרא"ש בסמוך לאוכל.

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ב תשרי תשפ"א