הסוכה והלכותיה

על סוכה הנקראת "צִלא דמהימנותא"

הרב אליהו ממן | תשע"ב