סוכות

אכילה בסוכה כשיורדים גשמים

הרב נחשון רבינשטיין