אור פני מלך

שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם

בחג הסוכות אנו מזמינים את שבעת הרועים - האושפיזין - אל הסוכה, כחלק מהחיבור הכללי של האור הפנימי והאור המקיף בחג.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ה