הסוכה והלכותיה

מעגל השנה

הסוכה זכר לענני הכבוד; מדוע יושבים בסוכה דווקא בתשרי?; ראש השנה, יום כיפור וסוכות מקבילים לשלשת האבות; ביום כיפור סגרנו חשבון ישן והתחלנו חשבון חדש.

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | סוכות תשס"ד