בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
23 שיעורים
  undefined
  מלאכות שבת

  בעלי חיים

  א - שביתת בעלי חיים, ב - במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה, ג - האכלת בהמות וחיות , ד - חליבה בשבת, ה - טלטול חיות מחמד ובעלי חיים חולים , ו - מלאכת צידה, ז - צידה ללא כוונה, ח - שוחט, ט - חובל, י - הריגת וצידת נחשים, עקרבים, חרקים ויתושים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  כותב מוחק וצובע

  בו יבוארו גם מלאכות: מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  א - כתיבה ומחיקה , ב - גדרי האיסור וההיתרים לצורך פיקוח נפש, ג - מחיקה וכתיבה שנעשים דרך אגב, ד - כתיבה דרך ארעי ומשחקי אותיות ופאזל, ה - מלאכת צובע, ו - מלאכת מפשיט, מעבד, ממחק ומשרטט.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  בונה סותר בבית וכלים

  א - כללי בונה וסותר ומכה בפטיש, ב - מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה, ג - חיבור דברים לבית ולקרקע, ד - מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים , ה - מדיני אוהל , ו - האסור והמותר בכלים, ז - איזו הרכבה ופירוק מותרים בכלים , ח - כלים שהתקלקלו אימתי מותר לתקנם, ט - ניקוי רצפה ותיקונים בבית , י - מחתך, יא - פתיחת קופסאות שימורים, יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, יג - פתיחת בקבוקים , יד - פתיחת פחיות והפרדת גביעים ,

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הטיפול בגוף

  ה - סיכת שמנים ובשמים ומריחת קרמים ומשחות, ו - סבון נוזלי וקשה ושימוש במגבונים, ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, ח - רחצה בשבת, ט - שחייה וטבילה בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות הבגד

  ט - קיפול הטלית בשבת ועוד דינים, י - תופר, יא - קורע, יב - טיטולים ופלסטרים ודבקיות, יג - קושר ומתיר, יד - קשרים אסורים, טו - קשרי עניבה וקשר יחיד, טז - דינים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  כללי המלאכות

  א - המצווה בתורה, ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן, ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים, ד - יסוד גזרות ותקנות חכמים בשבת, ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, ז - מקלקל, ח - קיום , ט - גרמא, י - ילדים וגוים ובעלי חיים, יא - 'שבות דשבות' לצורך מצווה וצורך גדול, יב - 'שבות' לצורך מצווה גדולה ולצורך רבים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הכנת מאכלים

  א - מלאכת טוחן, ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו, ג - מלאכת לש, ד - מותר להכין עיסה רכה בשינוי , ה - אם מותר לעשות עיסה עבה בשינוי, ו - דברים שמותר לערבבם כדרכם או בשינוי, ז - דינים שונים , ח - סחיטת פירות, ט - איסור כבישה ומליחה במאכלים, י - צביעה במאכלים, יא - כתיבה, בניין ומירוח במאכלים, יב - ריסוק קרח למים והפיכת קרוש לנוזלי ולהיפך.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בורר

  פרק ט"ו

  א - ארבע המלאכות הקשורות למלאכת 'בורר', ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור, ג - שני מיני מאכלים מעורבים, ד - האיסור רק בתערובת, ה - איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל, ו - לאלתר, ז - ביד ולא בכלי , ח - הסרת קליפות וגלעינים, ט - עצמות שבדגים ובבשר, י - הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו, יא - סינון משקים, יב - הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו, יג - דינים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים, יד - תיון ושקית תה, טו - הוצאת חרקים מאוכל ועוד דינים, טז - כלים, משחקים, סכו"ם וספרים, יז - מלאכת דש, יח - פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  יופי ובריאות בשבת

  א - מלאכת גוזז , ב - גוזז וחובל באדם, ג - סירוק שיער וסידור צמות , ד - איפור הפנים , ג - הליכה בנחת. ד - הליכה וריצה לתענוג או התעמלות. ה - חליבה בשבת. ו - האם מותר לטלטל חיות מחמד.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מדיני מעשה שבת ושבות

  מעשה שבת ולפני עיוור

  א - כללי איסור הנאה ממעשה שבת, ב - איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת, ג - מקרים שמותר ליהנות בהם (שגגה בדרבנן ומתעסק) , ד - הנאה ממעשה שלא שינה את גוף הדבר, ה - עבר ועשה דבר ששנוי במחלוקת הפוסקים , ו - הפסקת חשמל, ז - הנאה במוצאי שבת ממלאכה שנעשתה בשבת, ח - דינים בצאת השבת, ט - בין דתיים לחילוניים (לפני עיוור), י - מכשירים ואתרים שפועלים בשבת.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח א'

  א - חורש, ב - גרירת חפצים והסעת עגלה, ג - זורע .

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ב'

  ד - השקיה , ה - שימוש בכיור שמימיו נשפכים בחצר, ו - קוצר.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ג'

  ז - איסור שימוש באילן, ח - דינים נוספים, ט - ענפים ופרחים שבאגרטל, י - עציץ.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מלאכות שבצומח ד'

  הלכות: מעמר; דש; פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מדני חשמל ומכשיריו ב'

  חשמל ומכשיריו

  ז - כפתור ויסות לתרמוסטט, ח - פתיחת מקרר ותנור חשמלי וכניסה לחדר עם מזגן, ט - מקרר ששכחו לנתק את הנורה שבו, י - מדיח כלים, יא - דלתות חשמליות , יב - חדרים שבכניסה אליהם נדלק אור, יג - שימוש באינטרקום, מסך ופעמון בכניסה לבניין , יד - פעילות חיישנים ברשות הרבים ובבית, טו - מערכות אזעקה בשבת , טז - כיבוי אזעקה שהופעלה בשבת, יז - שעון מעורר ושעון אלקטרוני ואלבום דיגיטאלי, יח - פתרונות גרמא של מכונים שונים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת א'

  א - הקדמה , ב - כללי הלכות בישול, ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר, ד - חום שהיד סולדת בו, ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים, ו - מנהג תימנים ואשכנזים בתבשיל נוזלי.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת ב'

  ז - כלי ראשון, שני ושלישי, ח - הכנת תה בשבת, ט - עירוי רותחים לכוס רטובה , י - האם גוש חם מבשל? , יא - בישול אחר אפיה וכדומה, יב - מגיס - ערבוב, יג - הוספת מים לתבשיל שעל הפלטה כדי שלא ישרף.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  הלכות בישול בשבת ג'

  יד - פתיחה לדין השהיית תבשיל בערב שבת , טו - ההיתר הראשון - כאשר התבשיל מבושל, טז - ההיתר השני - לכסות את האש, יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת, יח - הנחה בשבת - שלא יעשה פעולה שנראית כבישול , יט - החזרה בשבת, כ - דינים בהנחה והחזרה על פלטה, כא - האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפיה, כב - כללי הטמנה , כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק-פאט), כד - מים מדוד חשמל, כה - דוד שמש.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מבעיר ומכבה

  א - מלאכת הבערה, ב - פרטי הלכות הבערה, ג - גזירת חכמים שלא לקרוא לאור הנר, ד - דינים הקשורים לנר שבת, ה - מלאכת מכבה וביאור 'מלאכה שאינה צריכה לגופה', ו - דין שריפה המכלה ממון, ז - כיבוי אש במקום פיקוח נפש, ח - כיבוי למניעת נזקי גוף מרבים.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
  undefined
  מלאכות שבת

  מדיני חשמל בשבת א'

  חשמל ומכשיריו

  א - איסור הדלקת נורות ומכונות חשמליות מהתורה, ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, ג - מכשירים חשמליים שמשמיעים קול (כטלפון ורמקול), ד - מעליות, ה - שימוש בחשמל המיוצר בשבת, ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו.

  הרב אליעזר מלמד | שבט תשע"א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il