קדושים

שפת אמת - פרשת קדושים

התגברות בנסיונות שבינו לבין קונו מגבירים את מדת היראה שבלב - שיעור בספר שפ"א (פר' קדושים) ובסופו שו"ת קצר לתלמידים מישיבת תורת עציון

הרב שאול אלתר | א' אייר תשפ"ב