קדושים

איך אפשר לאהוב את הזולת כמוני?

הרב הלל מרצבך | ניסן תשפ"ב