זהירות בדרכים

תפילת הדרך במקום סכנה

בימים אלו אנחנו מרבים בנסיעות ממקום למקום. מהו אורך הדרך שממנו והלאה צריך לומר תפילת הדרך? ומה הדין כאשר מרגישים שיש סכנה בדרך?

הרב יוסף צבי רימון | תשרי תשפ"א