הכנס העולמי ה-18 לדיני ממונות

רכב שניזוק מערימת עפר

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

תקנות החמרים והספקים; חוקי התנועה דינם כחוקי התורה.

הרב יורם כהן | כ' כסליו תשס"ט