הלכה יומית

מתי חייבים לברך תפילת הדרך?

בית מדרש ג. אסף | תשע"ג