שיחות לחג החנוכה

יש לך חלק באלוקי ישראל

הרב יוסף נווה | כסליו תשפ"ב