שיחות לחג החנוכה

הידור וטרחה בנר חנוכה

חיוב טרחה בנר חנוכה יותר מבשאר מצוות. עד כמה חייבה התורה לטרוח בשביל לקיים מצוות. הידור מצווה מיוחד בנר חנוכה.

הרב אריאל בראלי | כ"ח כסלו תש"פ