שיחות לחג החנוכה

רעיונות לחנוכה

נס וטבע בחג החנוכה - ע"פ דרכו והסבריו של המהר"ל. המנורה והשמן - מדוע הנס נעשה דוקא בשמן ולא במנורה עצמה? נר ומזוזה משמאל ומימין - בעקבות ה"שפת אמת". חג האורות - בין תרבות ישראל לתרבות יוון.

הרב עזריאל אריאל | תשנ"ו - תשס"א