שיחות לחג החנוכה

סעודה בחנוכה

סעודת מצווה בחנוכה רק עם דברי תורה.

הרב משה פנחס ליפשיץ | כסלו תשע"ג