תפקידנו במהלך הגאולה

צפייה לגאולה

יש לשאול כיצד אירע שהגולים הולכי רגל מארץ ישראל עד לבבל, הליכה רגלית יותר ממאה קילומטר, לקחו איתם גם כינורות? הרי בקושי היה להם לקחת קצת מזון וקצת בגדים וכלי בית. והיאך עלה בדעתם לקחת על גבם גם כינורות?

הרב משה צוריאל זצ"ל | כסלו תשע"ט