תפקידנו במהלך הגאולה

לאלתר - לגאולה

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל | ברקאי ה', תשמ"ח