אגרות הראי"ה

התרופה למשבר הכפירה

אגרות הראי"ה תפ"ג (3)

ע"י פשטות מושג האמונה, נוכל לחבר את הדור לתורה.

הרב יהודה מלמד | כ"ז תמוז תש"ע