תפקידנו במהלך הגאולה

חלוציות ואמונה בדור הגאולה

שיעורו של הרב ניתן במסגרת כנס רבנים בבית אל בעקבות המצב: מה ניתן לעשות לשינוי המצב? אנשי יש"ע - החלוצים האמיתיים; קדושת המחנה בתחומי יש"ע; ספיקות באמונה בעקבות המצב; מי קרוב יותר אל ה'? אמונה בדור של תהיה.

הרב שבתי סבתו | תמוז תשס"א