תפקידנו במהלך הגאולה

ההודאה בנס - שורש הגאולה

מחויבותו של עם ישראל בגלות היא לקדם את הגאולה.

הרב דוד דב לבנון | יום העצמאות תשנ"ט