בשלח

מה התפללו ישראל על הים

ארץ אגדה

כשפרעה התקרב בני ישראל פחדו ודברו דבורי נרגנות אל משה. אמנם לפי יסוד שלמדנו מן הבעש"ט ניתן לראות בדיבורים אלו תפילה לה'

הרב מרדכי הוכמן | ח' ניסן תשפ"א