שביעי של פסח

קריעת ים סוף

הרב חגי לונדין | ניסן תש"פ