שביעי של פסח

מהות קריעת ים סוף

הרב חיים בן שושן | פסח תש"פ