שביעי של פסח

רעיונות לשביעי של פסח

הרב עזריאל אריאל | תשס"א