בדיקת חמץ

בדין ביטול חמץ ומאכלות אסורות

החילוק בין אישיות האדם לבין גופו וכן באוכל בין מאכלות אסורות לאיסור אכילה מצד האדם.

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | ה' ניסן תשס"ט