מעשה רשת

מכירת חמץ באינטרנט

מעשה רשת - האינטרנט בהלכה (6)

השיעור יעסוק בשאלה האם מינוי שליח צריך קנין, ומהו תפקידם של העדים בדיני ממונות לעומת שאר הדינים, האם השליח עצמו צריך לנכוח בשעת המינוי, אופן המינוי בעל פה או בכתב, ומדוע נצרך קנין סודר במכירת החמץ.

הרב ניר אביב | ד' שוון תשע"ד