בדיקת חמץ

ברכה על בדיקת חמץ

פסחים ז.

פסחים ז.

הרב יאיר וסרטיל | ניסן התשע"ג