בדיקת חמץ

בדיקת חמץ

מקור התקנה לבדיקת חמץ וטעמה. בירור דעות הראשונים והאחרונים

הרב ניר סיני