שיעורי אמונה נוספים

סוד הברכות וסוד הרפואה לכל המחלות

מהם סוד הברכות ואיך זוכים לברך נכון ובאופן שנמשיך על עצמנו יותר שפע? האם יש קשר בין הברכות לרפואה מכל מיני מחלות? הכל ב30 דקות מרתקות

הרב מעוז שוקרון | סיון תשע"ט