תפילת העמידה

משמעות בסדר הברכות

דיוק בברכות. ה' נסתר ונגלה. מצוות טבעיות ועליונות. תורה בעמל ובהשראה אלוקית.

הרב יהושע מגנס | י"ח תמוז תש"ע