מנהגים

עלינו לשבח

מי תיקן את תפילת "עלינו לשבח" וכיצד היא הגיעה מתפילת ראש השנה לסידור היומיומי שלנו? מה לגבי נוסחים שונים באמירתה?

הרב שמואל פנחס גלברד | תשס"ו