שיעורי אמונה נוספים

העמידה לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה בשעת התפילה

התפילה היא יציאה מהעולם הזה הגשמי והשוחק והתרכזות במלך מלכי המלכים, וכל דיני התפילה נועדו להזכיר לנו שאנחנו עומדים לפני הקב"ה ועובדים אותו.

הרב נחשון רבינשטיין | ה' אדר א' התשע"ד