שיעורי אמונה נוספים

תפילה - נוכחות או התבטלות?

הרמב"ם אומר שעניין התפילה הוא ביטול הישות ע"י הגדלת האלוקות. המהר"ל אומר שנבטל את ישותנו וזה יגדיל את הקב"ה. מרן הרב קוק נותן את המקום שדווקא צריך לתת נוכחות של האדם שהקב"ה רוצה שתגיד מי אתה בצורה של עשה רצונך כרצונו.

הרב ש. יוסף וייצן | ז' שבט תשע"ד