שיעורי אמונה נוספים

מעלת התפילה בדור של גאולה

גליון מס 31

סדר הברכות מותאם לסדרי הגאולה , המאבק בין הנצרות ובין עם ישראל , בירושלים מתרוממים בתכלית הרוממות , ירושלים נמצאת בירושלים, בקשת העמים לעומת בקשתם של ישראל  בית המקדש - צווארו של עולם , אצבע בעינה של מלכות אדום , דוד המלך וירושלים זה דבר אחד , מי אנו שנתפלל על ירושלים?! , מדוע לא נתקבלו תפילות גדולי הדורות לגאולתנו? ,תפילותינו טובות יותר ומשלימות את סך התפילות , גם תפילות גדולי הדורות הראשונים התקבלו , התפילה על משיח בן יוסף וציפיית הישועה , בלי ירושלים ומלכות דוד, למה לנו חיים?!

הרב שמעון כהן | אב תשע"ח