שיעורי אמונה נוספים

ה' אל באפך תוכיחני

קהילות אשכנז בחרו לומר בנפילת אפיים את מזמור ו', כמזמור המאפיין את תגובת האדם המאמין לסבלו. נעמוד כאן על נקודה מרכזית אחת בתפיסתו של הצדיק והתייחסות חכמים אליה.

הרב יגאל אריאל | תשס"ב