שיעורי אמונה נוספים

מהי הכוונה הנצרכת בתפילה

מהי הכוונה בתפילה? הכוונה - פירוש המילים. כוונת בעומד לפני מלך, דברי הגר"א על הרמב"ם. דברי רשב"א ודיוקים בדבריו. לשון השו"ע ודיוק בדבריו. הגר"א - על כוונה פרטית. לבסוף, עצה מבעל ה'קדושת לוי'.

הרב משה חביב | כ"ח שבט תשע"ד