תפילות יום הכיפורים

מצוות ווידוי ביום כיפור

הרב נתנאל יוסיפון | תשרי תשפ