תפילות יום הכיפורים

ספר התורה בקריאת ההקהל וביום כיפור

פרק ה

א. ספרי התורה שכתב משה רבינו ב. כיצד היה מונח ספר התורה בארון? ג. השימוש בספר העזרה בהקהל וביום כיפור ד. ספר העזרה – בעזרת ישראל או בקודש הקודשים? ה. ספר העזרה וספר הברית ו. י"ג ספרי התורה שכתב משה רבינו סיכום

הרב יהודה זולדן | תשס"ח