תשובה

ושבת עד ה'...

ש"ווידוי" אינו בגדר "וידוי"

ש"ווידוי" אינו בגדר "וידוי"

הרב חנוך כץ | תשרי תשע"ז