ספר יונה

שליחות אלוקית מול איום לאומי

ספר יונה מעלים את ההקשר ההיסטורי של שליחות הנביא – הצלת ממלכת אשור שעתידה לעלות על ירושלים – ובכך מורה לנו לקרוא את הסיפור כעוסק בחמלה על האנושות בלי החשבון הלאומי.

הרב שמעון קליין | חשון תשפ"ג