קול צופיך - הרב שמואל אליהו

המלך הקדוש, המלך המשפט

כשאנחנו אומרים "המלך המשפט" אנחנו לא מדמים את ה' שופט עם מאזניים ביד, אלא מלך שופט ומנהל את העולם בשתי דרכים לפחות, אחת דרך מערכת המשפט ואחת שהוא עושה דין ברשעים בצורה ישירה.

הרב שמואל אליהו | תשרי תשפ"ד